Praktische Opdracht over Ongelijkheid

Eén van de deelnemers van onze workshop in november van vorig jaar heeft samen met een collega een praktische opdracht (PO) over ongelijkheid geschreven voor zijn havo 5 klas. Inmiddels hebben zijn leerlingen de PO gedaan en omdat de opdracht goed ontvangen is en de resultaten bevredigend waren, mogen wij deze PO met je delen.

Lees meer
Schooltuin

Onderwijs

Onderwijs Onderwijs draagt bij aan het vergroten van ons menselijk kapitaal, misschien wel het belangrijkste kapitaal dat we hebben. Ons menselijk kapitaal, ons vernunft, ons kritisch denkvermogen, ons analytisch denkvermogen en ons vermogen om op lange termijn te denken en systemen te doorgronden, hebben we nodig om de uitdagingen van nu en de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Daarom vinden wij goed onderwijs, dat aansluit bij de grenzen van de donut – het ecologisch plafond en het sociaal fundament – van groot belang. Met ons werk willen we daar een bijdrage aan leveren.

Lees meer