Lokale economie

In september 2022 verscheen in het Tijdschrift voor Economie Onderwijs (TEO) een artikel over alternatieve geldsystemen. Hierin was speciaal aandacht voor de Social Trade Organisation STRO. STRO wil lokale economieën ‘boosten’ met behulp van lokale geldsystemen. Dit roept de vraag op wat een lokale economie is. Dat gaan leerlingen in deze les onderzoeken.
In deze les ligt de focus op het afbakenen van de lokale economie en het nadenken over het belang van een sterke lokale economie.

Lees meer

Repareren en werkgelegenheid

Deze zomer, toen ik net lessen aan het schrijven was in aansluiting op het artikel in het Tijdschrift voor Economisch Onderwijs dat deze maand verschijnt, verscheen er een artikel in The Guardian dat perfect aansloot bij het onderwerp. De titel luidde “Repairing and reusing household goods could create thousands of green jobs across the UK”.  Hier gaat deze lestip over.

Lees meer

Welvaart en economische groei

Centraal in deze lessenserie staat het doel van economische groei. Waarom streven we economische groei na? De leerlingen onderzoeken twee mogelijke redenen: een toename van de bevolkingsomvang of het streven naar een hogere welvaart. Maar zijn deze doelstellingen SMART?

Lees meer

PO Ongelijkheid

Praktische opdracht economie 2020-2021 Je kunt deze les ook downloaden in Word-formaat. Onderdeel Aantal behaalde punten (0 t/m 10) Klas: Havo 5 Docent: VIS/BOS Titel: PO Ongelijkheid Soort opdracht: De ongelijkheid binnen een land in kaart brengen, analyseren en hierop reflecteren Presentatievorm: Een visualisatie van gegevens, een analyse en een reflectie Groepsgrootte: Twee of drie personen Beoordeling: Zie blz. 4 Inleveren: Uiterlijk vrijdag 19 februari 2021 23.59 uur via ELO. Ook uiterlijk die dag op papier, 1x per team bij VIS of BOS. Je mag het werk natuurlijk ook eerder inleveren Over de opdracht Ongelijkheid is een thema waar economen…

Lees meer