Echte kosten – Milieukosten

In januari 2022 verscheen in het Tijdschrift voor Economische Onderwijs een artikel over de externe effecten van de fashion industrie. Hierin ging speciale aandacht uit naar de Schone Kleren Campagne, die de sociale kosten van de fashion industrie aan de kaak stelt. Maar de sociale kosten zijn niet de enige externe effecten – de fashion industrie brengt ook een verscheidenheid aan milieukosten met zich mee.

Deze les is bedoeld om leerlingen kennis te laten maken met het concept milieukosten en ze te laten nadenken over hoe milieukosten berekend (kunnen) worden en of je alle kosten in geld kunt uitdrukken. Deze les maakt deel uit van een tweeluik. De andere les gaat in op de sociale kosten.
Wij denken dat deze les het beste aansluit bij bedrijfseconomie omdat we tijdsvoorkeur aan de hand van de disconteringsvoet uitleggen.

Van deze les is naast het leerlingmateriaal ook een docentenhandleiding met antwoordmodel beschikbaar: