Energieprijzen II – Gasprijzen

In januari 2022 verscheen in het Tijdschrift voor Economische Onderwijs een artikel over de eerlijke klimaatagenda. Hierin ging speciale aandacht uit naar energiearmoede en de energietransitie. De energiearmoede in Nederland nam in het laatste kwartaal van 2021 toe als gevolg van de gestegen gasprijzen. De verwachting is dat ook dit jaar, 2022, de gasprijzen hoog blijven. In deze les stellen we ons de vraag hoe de gasprijs tot stand komt. De focus ligt op de – kale – gasprijs, die op de termijnmarkt of de spotmarkt voor aardgas tot stand komt. Centraal in de les staan de vraag- en aanbodfactoren die hierin een rol spelen.

Van deze les is naast het leerlingmateriaal ook een docentenhandleiding met antwoordmodel beschikbaar: