Stikstof- en fosforverzadiging

Als het gaat om stikstof- en fosforverzadiging springen internationaal de dode zones in het oog. Maar in Nederland zijn dode zones niet het grootste probleem. Het beheersen van het stikstofprobleem heeft in Nederland zelf tot een politieke crisis geleid, die bekend staat onder de naam stikstofcrisis.

Daarom, en omdat de stikstofcyclus en fosforcyclus wezenlijk van elkaar verschillen, hebben we gemeend ieder een eigen pagina te moeten geven: