Wij hebben onszelf de uitdaging gesteld om een economie examenprogramma te ontwerpen op havo/vwo niveau op basis van het donutmodel.

Om elementen daarvan in het huidige examenprogramma te integreren is veel creativiteit nodig. Daarom komen we samen met docenten om ideeën uit te wisselen.

De laatste workshop was op 10 april van 14.00 – 16.00. We zijn ons nu aan het beraden over ons programma voor het komend schooljaar.

Mocht u met uw sectie een workshop willen doen, dan kunt u contact met ons opnemen om een datum specifiek voor u vast te stellen. U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar info@21steconomics.org.

We hopen u snel te zien,

Jacqueline, Elsbeth en Henny