Luchtvervuiling – sectoren
Huishoudens Industrie Energie Transport Landbouw

Huishoudens

Huishoudens dragen bij aan luchtvervuiling door het verbranden van gas en hout in bijvoorbeeld open haarden of pellets in pelletkachels. Hout in open haarden is het meest vervuilend in verhouding tot de warmte die het oplevert.

Industrie

Ook in de industriële sector worden schadelijke stoffen uitgestoten. Met name in de ijzer- en staal-, kunstmest- en ethyleenproductie. Ethyleen is een koolwaterstof die bijvoorbeeld als weekmaker wordt gebruikt.

Energie

 

In de energiesector gaat het om de productie van elektriciteit door het verbranden van fossiele brandstoffen zoals bruinkool en steenkool, maar ook gas en biomassa. Biomassa mag een hernieuwbare energiebron zijn, maar bij de verbranding komt er nog steeds stikstofdioxide (en koolstofdioxide), en fijnstof vrij. 

Landbouw

Veestallen, uitrijden van dierlijke en kunstmest, beweiding en mestopslag zijn de voornaamste oorzaken van ammoniakuitstoot.