Workshops

Wij hebben onszelf de uitdaging gesteld om een economie examenprogramma te ontwerpen op havo/vwo niveau op basis van het donutmodel. Om elementen daarvan in het huidige examenprogramma te integreren is veel creativiteit nodig. Daarom komen we samen met docenten om ideeën uit te wisselen.

Mocht u met uw sectie een workshop willen doen, dan kunt u contact met ons opnemen om een datum specifiek voor u vast te stellen. U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar info@21steconomics.org.

Lesmaterialen

De ideeën die we uitwisselen met anderen, en onze eigen ideeën over economieonderwijs van de 21ste eeuw, vertalen we naar lessen, lestips en keuzeonderwerpen. Ons lesaanbod kunt u vinden onder Lesmaterialen.

Als u zelf een lesidee hebt dat past binnen de donut, en u wilt geholpen worden bij de uitwerking daarvan, dan kunt u ons benaderen om een les in co-creatie te maken. Stuurt u daarover een email naar info@21steconomics.org. Een voorbeeld van een les die in co-creatie is gemaakt is, is de les De natuur, wat boeit het?

De Duurzame School

Een lesprogramma dat aansluit bij het donut model heeft de meeste kans van slagen binnen een school die dit duurzame gedachtengoed uitdraagt. Daarom leggen wij ons dit jaar toe op een schooltraject waarin het schoolbestuur samen met het personeel vorm geeft aan een eigen weg naar een duurzame school. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Basiskwalificatie Duurzaamheid

Wij denken dat opleiders een belangrijke rol spelen in de cultuuromslag naar een duurzame maatschappij. Dat zit ‘m vaak in kleine dingen zoals de voorbeelden die we geven in de les en de dingen die we als vanzelfsprekend ervaren. Dit merken we bij onszelf en ook bij de docenten en anderen waar we mee in contact komen. Daarom vinden wij het tijd voor een basiskwalificatie duurzaamheid voor opleiders. De opzet van deze cursus ligt er nu en we gaan deze dit schooljaar verder uitwerken in samenwerking met de Amsterdam Donut Coalitie en de Hogeschool van Amsterdam. We hopen vanaf januari 2022 een pilot te starten. Bent u geïnteresseerd? Stuur dan een email naar info@21steconomics.org.

We hopen u snel te zien,

Jacqueline, Elsbeth en Henny