Rechts ziet u een filter dat u gebruikt om onderwijsmaterialen te vinden op deze site.

We onderscheiden verschillende soorten onderwijsmaterialen:

  • Lessen
  • Lestips
  • Keuzeonderwerpen

De keuzeonderwerpen zijn bedoeld om te gebruiken in de keuzeruimte van het examenprogramma havo/vwo. U vindt ze in het hoofdmenu hierboven. Dit geeft u toegang tot alle lespakketten die we ontwikkeld hebben. Meer informatie hierover vindt u op de keuzeonderwerpen pagina zelf. U kunt ook zoeken op de categorie (domein) K Keuzeonderwerpen.

Lessen zijn losse lessen van maximaal een uur die u kunt gebruiken in de les, om bestaande lesstof te vervangen of aan te vullen.

Lestips zijn korte artikelen die aansluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij, die u makkelijk kunt toepassen als illustratie van een economische concept en waar u bijvoorbeeld een les mee kunt openen.

U kunt de lessen en lestips vinden door gebruik te maken van het filter hiernaast. U kunt hier selecteren op een combinatie van:

  • Soort bericht, bijvoorbeeld lessen of lestips.
  • Categorie: het domein of subdomein uit het examenprogramma.
  • Element: het element uit het donut raamwerk
  • Tag: een selectie uit de zoektermen die wij gebruiken.

U kunt het ‘zoeken’ veld gebruiken voor een andere zoekterm.

Recente (nieuws)berichten vindt u onder de kop Nieuws. Daarnaast kunt u het filter hiernaast ook gebruiken voor nieuwsberichten. Kijk ook op onze Engelstalige site waar we regelmatig reflecteren op de donut in het economie onderwijs en suggesties aan de hand doen.