Ik ben Henny, één van de oprichters van 21steconomics. Mijn motivatie om met 21steconomics te beginnen was het donut model van de Britse econoom Kate Raworth. Ik vind dat economische groei niet meer functioneert als economisch beleidsdoel en dat we in de plaats daarvan moeten nastreven om binnen de donut te blijven. Daarom zou naar mijn mening de donut ook centraal geplaatst moeten worden in het onderwijs, en in het economie-onderwijs in het bijzonder. Daarnaast vind ik het lineaire denken van mijn vakgebied, economie, niet meer van deze tijd en zou ik het denken in systemen willen bevorderen. Lineair denken, groeidenken, het is niet meer van de 21ste eeuw.


Ik ben Jacqueline, de andere oprichter van 21steconomics. Als bedrijfseconoom, opgeleid in de jaren 80/90, heb ik de opgedane kennis ingezet in vooral financiële functies bij bedrijven en later als docent economie en bedrijfseconomie. Dit zijn mooie vakken die leerlingen kunnen helpen om de kleine en grote maatschappij om hen heen te verklaren en om vooral ook te laten zien hoe zij in hun eigen leven de mogelijkheid hebben om aan deze maatschappij bij te dragen. Het donut model geeft een uitstekend raamwerk voor een wereld waar wij deze eeuw aan moeten werken. Ik zet mij graag in om duidelijk te maken hoe wij planeet en mensenrechten in economisch handelen en in het economie- onderwijs leidend kunnen laten worden.


Ik ben Elsbeth en sinds februari 2021 aangesloten bij 21steconomics. Ik ben 20 jaar werkzaam geweest als docent Economie en Bedrijfseconomie/ M&O waarbij ik gebruik maakte van activerende werkvormen om leerlingen te inspireren en hen liet kennismaken met de circulaire economie. Uiteindelijk kon ik mij niet meer vinden in het curriculum dat leerlingen leert lineair te denken gericht op oneindige groei en zag hoe zij gedemotiveerd raakten van hun negatieve toekomstbeeld met alle klimaatproblemen. Om aan hun behoefte om zich te kunnen gaan verheugen op een positieve toekomst tegemoet te komen besloot ik mijn baan op te zeggen en mij in te gaan zetten om het economie-onderwijs in het V.O. te veranderen van lineair denken naar circulair denken met als uitgangspunten de grenzen van de natuur/aarde en de internationale Sustainable Development Goals zoals ontwikkeld en beschreven door Kate Raworth in De Donuteconomie.