Energieverbruik

Deze gedragspatroongrafiek laat het energieaanbod van 1990 tot en met 2020 zien. Op de linkse y-as staat de schaal voor het totale energieaanbod en op de rechtse y-as voor het aanbod van hernieuwbare energie exclusief biomassa.

Bron: CBS.nl

Het energieaanbod en -gebruik – de bovenste lijn – is in vergelijking met 1990 zo’n 4% gestegen, maar je ziet in de grafiek dat het de afgelopen jaren is gedaald. Het aanbod van hernieuwbare energie, exclusief biomassa, – de onderste lijn – is flink gestegen ten opzichte van 1990, zo’n 75%, maar het is nog geen 4% van het totale energieaanbod. Je bent waarschijnlijk een hoger percentage tegengekomen in het nieuws, maar dat zijn percentages inclusief biomassa.

Scheikundestudente Lotte van Vlimmeren publiceerde in 2021 haar master thesis An explorative scenario study into a 100% renewableenergy system in the Netherlands in 2050 hierin rekende zij twee scenario’s door in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) waarin zij tot de conclusie komt dat 100% duurzame energie in 2050 haalbaar is, zelfs met groei van de industriële sector.

In deze scenario’s gaat van Vlimmeren uit van een reductie van het energiegebruik van respectievelijk 35% en 27% ten opzichte van 2015. 

Bron: An explorative scenario study into a 100% renewable
energy system in the Netherlands in 2050

Het aandeel van de industriële sector groeit hierin van 37% in 2015 naar respectievelijk 49% en 54% in de twee scenario’s. Ze gebruikte voor haar analyse het Energy Transition Model. 
De reductie van het energieverbruik moet volgens beide scenario’s gerealiseerd worden in de transportsector en de gebouwde omgeving.

Het energietransitie model kunt u ook gebruiken in het onderwijs. Meer informatie hierover vindt u op de site van het energietransitie model.