Transport

In de transportsector gaat het om alle transportmiddelen waarvoor fossiele brandstoffen, zoals benzine, diesel, kerosine, LPG of mariene brandstof, gebruikt wordt. De uitstoot van stikstofdioxide (en koolstofdioxide) is groter bij hogere snelheden, en het hoogst bij filerijden. 

Elektrische auto’s of auto’s die op waterstof rijden vervuilen de lucht ter plekke niet, maar de bijdrage van deze technieken aan de mondiale vervuiling is afhankelijk van de manier waarop de elektriciteit of het waterstof is geproduceerd. Elektrische auto’s rijden op batterijen. Batterijen en waterstof zijn beiden energiedragers van opgewekte elektriciteit. Alleen als deze elektriciteit zonder uitstoot van gassen als stikstof- en koolstofdioxide en fijnstof is opgewekt, kun je zeggen dat de auto’s niet vervuilend zijn.

Daar komt nog bij dat slijtage van banden, remmen en het wegdek bijdraagt aan PM2.5, fijnstof. De hoeveelheid hangt van verschillende factoren af, waaronder het gewicht van het voertuig, de rijstijl, het materiaal van remmen, banden en wegen, en de hoeveelheid stof op het wegdek. Lichtgewicht elektrische voertuigen met een rijbereik van ongeveer 161 km stoten naar schatting 11-13% minder PM2,5 uit dan conventionele voertuigen in hetzelfde segment. Maar zwaardere elektrische voertuigen met een batterijpack met een actieradius van 483 km, stoten naar schatting 3-8% meer PM2,5 uit dan vergelijkbare conventionele voertuigen.

Image by Nicholas Jackson from Pixabay

Bovendien worden in batterijen in auto’s, magneten in windmolens en de fotovoltaïsche cellen in zonnepanelen metalen gebruikt. Lithium in autobatterijen, indium in zonnepanelen, aluminium en rare earth metals in windturbines. Om niet te spreken van de metalen die in de constructie van auto’s, windmolens en zonnepanelen gebruikt worden.

Rare Earth Metals of Elements (REE) zijn een groep van zeventien elementen en worden onder andere gebruikt in de magneten van windmolens, maar ook in bijvoorbeeld GPS-satellieten, computeronderdelen, verlichting en elektronica.

In tegenstelling tot goud, dat echt schaars is, zijn zeldzame aardmetalen volop aanwezig in de aardkorst. Deze elementen zijn echter over het algemeen vermengd met andere elementen. Daardoor is extractie en scheiding duur, moeilijk en vol milieurisico’s. Europa mijnt momenteel geen REE, maar er zijn een aantal gebieden waar gesteenten zijn gevonden die REE bevatten.

We benoemen dit, omdat de ontwikkelingen er op wijzen dat metaalwinning de fossiele brandstoffen industrie van de toekomst wordt, compleet met milieu-effecten en geopolitieke implicaties.