Lokale economie

In september 2022 verscheen in het Tijdschrift voor Economie Onderwijs (TEO) een artikel over alternatieve geldsystemen. Hierin was speciaal aandacht voor de Social Trade Organisation STRO. STRO wil lokale economieën ‘boosten’ met behulp van lokale geldsystemen. Dit roept de vraag op wat een lokale economie is. Dat gaan leerlingen in deze les onderzoeken.
In deze les ligt de focus op het afbakenen van de lokale economie en het nadenken over het belang van een sterke lokale economie.

Lees meer