Energie

Economie houdt zich bezig met het spanningsveld tussen beperkte middelen en een verscheidenheid aan behoeften. Energie is één van de primaire behoeften van mensen, bijvoorbeeld om ons warm te houden. Energie is bovendien één van de beperkte middelen. Dat is voldoende reden om het onderwerp water op te nemen in het economieprogramma:

  • De energievoorziening als onderdeel van ‘ken je economie’.
  • Energietransitie, waar de energievoorziening moet blijven voorzien in de primaire behoeften van mensen en waar de overgang naar andere bronnen van energie niemand achter mag laten.
  • Klimaatverandering, waar energieverbruik heeft geleid tot opwarming van de aarde.

Het laatste onderwerp is een element van het ecologische plafond. Je vindt daar meer informatie terug. De energievoorziening, zoals die is ingericht in ons eigen land, moet ons in de ‘veilige haven’ houden. Meer informatie hierover vind je terug in de donut zelf. Hier focussen we op het geven van bronnen waarmee je inzicht kunt verwerven in het onderwerp energietransitie.