Huisvesting

Economie houdt zich bezig met het spanningsveld tussen beperkte middelen en een verscheidenheid aan behoeften. Huisvesting is één van de primaire behoeften van mensen. Bij de bouw van huizen worden materialen gebruikt. Er zijn verschillende initiatieven om deze materialen te hergebruiken. Dit raakt aan de circulaire economie.Alles bij elkaar voldoende reden om het onderwerp huisvesting op te nemen in het economieprogramma:

  • De huisvesting als onderdeel van ‘ken je economie’.
  • Daklozen en starters op de woningmarkt, waar de huisvesting onvoldoende voorziet in de primaire behoeften van mensen.
  • Circulaire economie, waar de nadruk ligt op het terugdringen van grondstoffengebruik.

Huisvesting, zoals die is ingericht in ons eigen land, moet ons in de ‘veilige haven’ houden. Dat geldt ook voor circulariteit in de economie: refuse – reduce – repair – reuse – recycle, en eventueel ‘rethink’: circulair ontwerpen. Meer informatie hierover vind je terug in de donut zelf. Hier focussen we op het geven van bronnen waarmee je inzicht kunt verwerven in het onderwerp tekorten op de woningmarkt.