De natuur – Wat boeit het?

Deze les is geïnspireerd op het gelijknamige artikel in De Correspondent door Tamar Stelling verschenen op 7 januari 2021.

Het thema van de les is natuurwaardering. Hoe waarderen we de natuur? Hiervoor hebben we ons gebaseerd op het bovenstaande artikel dat Kellert’s typografie van negen soorten natuurwaardering bespreekt. Hier hebben wij nog een tiende aan toegevoegd.

In de les reflecteren de leerlingen op de relatie tussen natuurwaardering, economisch denken en het overschrijden van de grenzen van de aarde. Welke natuurwaarden zien we terug in het BBP? Tot slot krijgen de leerlingen de opdracht om zelf een indicator te bedenken die recht doet aan natuurwaarden die nog niet meegenomen worden in het BBP.

Van deze les is naast het leerlingmateriaal ook een docentenhandleiding met antwoordmodel beschikbaar: