Sociale gelijkheid

Bij sociale gelijkheid gaat het om gelijke kansen. Iemand die in armoede opgroeit heeft niet dezelfde kansen als iemand uit een gezin met een middeninkomen. Ook niet als ze naar dezelfde school gaan. Het is belangrijk om het onderscheid te kennen tussen sociale ongelijkheid en inkomens- of vermogensongelijkheid.