Energiekwaliteit

In maart 2022 verscheen in het Tijdschrift voor Economische Onderwijs een artikel over energiearmoede. Hierin ging speciale aandacht uit naar nationale programma’s gericht op het verbeteren van de positie van mensen die in energiearmoede leven. Energiearmoede heeft twee aspecten: de energiekwaliteit en energieprijzen. Deze les gaat over energiekwaliteit. Deze les laat leerlingen kennis maken met het begrip energiearmoede aan de hand van een door TNO in 2021 gepubliceerd onderzoek ernaar. In dit onderzoek verruimt TNO de indicatoren voor het meten van energiearmoede en betrekt hierin ook de energiekwaliteit van een huis. Immers, als een huis een lage energiekwaliteit heeft, oftewel…

Lees meer

Energieprijzen I – Energiebelasting

In januari 2022 verscheen in het Tijdschrift voor Economische Onderwijs een artikel over de eerlijke klimaatagenda. Hierin ging speciale aandacht uit naar energiearmoede en de energietransitie. De energiearmoede in Nederland nam in het laatste kwartaal van 2021 toe als gevolg van de gestegen gasprijzen. De verwachting is dat ook dit jaar, 2022, de gasprijzen hoog blijven. Deze les is bedoeld om leerlingen inzicht te geven in de factoren die de hoogte van de energierekening bepalen. In deze les staat de energiebelasting en de opslag duurzame energie centraal. Van deze les is naast het leerlingmateriaal ook een docentenhandleiding met antwoordmodel beschikbaar:  

Lees meer