Energiekwaliteit

In maart 2022 verscheen in het Tijdschrift voor Economische Onderwijs een artikel over energiearmoede. Hierin ging speciale aandacht uit naar nationale programma’s gericht op het verbeteren van de positie van mensen die in energiearmoede leven. Energiearmoede heeft twee aspecten: de energiekwaliteit en energieprijzen. Deze les gaat over energiekwaliteit.

Deze les laat leerlingen kennis maken met het begrip energiearmoede aan de hand van een door TNO in 2021 gepubliceerd onderzoek ernaar. In dit onderzoek verruimt TNO de indicatoren voor het meten van energiearmoede en betrekt hierin ook de energiekwaliteit van een huis. Immers, als een huis een lage energiekwaliteit heeft, oftewel een hoog energielabel, dan is de energierekening tegen elke prijs hoger dan dat van een huis met een betere energieprestatie. Mogelijke manieren om de energiekwaliteit van de woningvoorraad in Nederland (of België) te verbeteren staan centraal in deze les. 

Van deze les is naast het leerlingmateriaal ook een docentenhandleiding met antwoordmodel beschikbaar: