Keuzeonderwerp Water

Het keuzeonderwerp water bestaat uit drie lessen. Deze lessen zijn los van elkaar te gebruiken, maar als u alle lessen wilt doen is het aan te raden om de volgorde in de tabel hieronder te volgen.

De eerste les, watervoorziening, is een les in de serie Ken je economie. Deze les gaat over de organisatie en financiering van de watervoorziening in Nederland. Het is een praktische les, waarin leerlingen te maken krijgen met posten die voorkomen op de huishoudbegroting.

De tweede les, watergebruik, is een les die aansluit bij het ecologisch plafond van de donut. Hierin wordt kort de watercyclus behandelt en de factoren die van invloed zijn op de waterhuishouding van een land. Hierin komt ook de invloed van klimaatverandering aan de orde. Centraal in de les staat het watergebruik, niet alleen het gebruik dat door de watermeter wordt geregistreerd, maar ook het virtuele watergebruik.

De derde les, waterarmoede, sluit aan bij het sociaal fundament van de donut. De watervoorziening is niet overal ter wereld vanzelfsprekend. Daarom is een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN) schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen (SDG 6). Deze les gaat in op de impact die aanhoudende droogte heeft op de mogelijkheden van mensen om in hun behoeften te voorzien en de gevolgen die dit heeft.


Watervoorziening

Watergebruik

Waterarmoede