Zoetwater – watergebruik

Leerlingen leerden in de les over de watervoorziening dat het gemiddelde waterverbruik in Nederland 120 liter per dag per persoon is (2020). Welke informatie hebben we nodig om dit getal naar waarde te schatten? 

We benaderen deze vraag vanuit twee verschillende invalshoeken in deze les:

  • De vergelijking van het eigen waterverbruik of het gemiddelde waterverbruik met dat van anderen.
  • De vergelijking van het eigen of het gemiddelde waterverbruik met het beschikbare water.

Hoe beoordeel je je eigen gebruik? Hierin betrekken we verschillende facetten, zoals het virtueel watergebruik dat gemeten kan worden met de watervoetafdruk calculator, maar ook de watercyclus en de interpretatie daarvan voor de eigen leefomgeving. 

Van deze les is naast het leerlingmateriaal ook een docentenhandleiding met antwoordmodel beschikbaar: