Ken je economie – Watervoorziening

De eerste les in de reeks Ken Jouw Economie gaat over de watervoorziening. Hoe is de watervoorziening in Nederland georganiseerd en wie betaalt ervoor?

In Nederland staan we niet stil bij de watervoorziening. We kunnen ons niet herinneren dat er geen water uit de kraan kwam, tenzij iemand de hoofdkraan dichtgedraaid had. 

Deze les beschrijft de organisatie van de watervoorziening en de bekostiging daarvan. Het leidt de leerlingen langs de toch wat ondoorzichtige en onzichtbare weg van het water dat uiteindelijk in huis uit de kraan komt. Leerlingen berekenen de waterlasten van een gemiddeld huishouden en doen onderzoek naar de tarieven en de tarievenstructuur in de eigen woonplaats. Ook leren ze wat voor een soort organisaties zorgdragen voor de watervoorziening en welke rol deze organisaties hebben.

Van deze les is naast het leerlingmateriaal ook een docentenhandleiding met antwoordmodel beschikbaar: