De kledingafvalberg

In januari 2022 verscheen in het Tijdschrift voor Economische Onderwijs een artikel over de externe effecten van de fashion industrie. In de jaren negentig van de vorige eeuw redeneerden een aantal economen dat we een omslagpunt zouden bereiken in het inkomen per hoofd van de bevolking, en dat voorbij dit omslagpunt er een absolute ontkoppeling zou zijn van de ecologische druk – de externe effecten op het milieu – en het inkomen per capita. Uit regressie-analyses die daarna volgden bleek dat deze relatie niet gevonden wordt voor ‘vast stedelijk afval’ zoals kleding. Tot vandaag stijgt kleding-afval als het inkomen per capita stijgt.

In deze les onderzoeken leerlingen vanuit verschillende invalshoeken de kleding-afvalberg.

Van deze les is naast het leerlingmateriaal ook een docentenhandleiding met antwoordmodel beschikbaar: