De milieu-Kuznetscurve

In januari 2022 verscheen in het Tijdschrift voor Economische Onderwijs een artikel over de externe effecten van de fashion industrie. In de jaren negentig van de vorige eeuw redeneerden een aantal economen dat we een omslagpunt zouden bereiken in het inkomen per hoofd van de bevolking, en dat voorbij dit omslagpunt er een absolute ontkoppeling zou zijn van de ecologische druk – de externe effecten op het milieu – en het inkomen per capita – de milieu-Kuznetscurve.

In deze les onderzoeken leerlingen de milieu-Kuznetscurve die begin jaren negentig van de vorige eeuw werd gebruikt om te voorspellen dat, als we een bepaald inkomen per capita hadden bereikt, ecologische druk niet meer toe zou nemen, maar juist af zou nemen. Er zou sprake zijn van absolute ontkoppeling tussen ecologische druk en inkomen per capita. 

Van deze les is naast het leerlingmateriaal ook een docentenhandleiding met antwoordmodel beschikbaar: