De principaal-agent relatie

In september 2021 verscheen in het Tijdschrift voor Economische Onderwijs een artikel over twee maatschappelijke organisaties die reparatie op de agenda van de politiek en van bedrijven hebben gekregen: Stichting Repair Café en Right to Repair. Beide organisaties hebben gemeen dat ze e-waste – afval van elektronische apparaten – willen terugdringen door alle obstakels die het repareren van elektrische apparaten in de weg staan, weg te nemen. 

Kennis over het onderhoud en de reparatie van apparaten is een voorbeeld van informatie asymmetrie. Deze asymmetrie verschuift wanneer fabrikanten geen producten meer aanbieden, maar diensten. Wij vonden het daarom interessant om met de leerlingen de gevolgen van zo’n verschuiving voor de principaal-agent relatie te onderzoeken. Hiervoor gebruiken we als casus de koelkast. In plaats van een koelkast kopen, kun je ook koeldiensten huren.

Van deze les is naast het leerlingmateriaal ook een docentenhandleiding met antwoordmodel beschikbaar: