Echte kosten – Sociale kosten

In januari 2022 verscheen in het Tijdschrift voor Economische Onderwijs een artikel over de externe effecten van de fashion industrie. Hierin ging speciale aandacht uit naar de Schone Kleren Campagne, die de sociale kosten van de fashion industrie aan de kaak stelt. Hierbij gaat het om arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.

In deze les onderzoeken leerlingen de impact van een leefbaar loon op de prijs van kleding en leren ze over de arbowetgeving in Nederland zodat ze dit kunnen vergelijken met de situatie in de fashion industrie. Deze les maakt deel uit van een tweeluik. De andere les gaat in op de milieukosten.
Wij denken dat deze les het beste aansluit bij bedrijfseconomie, maar hij kan ook gebruikt worden in economielessen.

Van deze les is naast het leerlingmateriaal ook een docentenhandleiding met antwoordmodel beschikbaar: