Grond, een commons

In november 2021 verscheen in het Tijdschrift voor Economische Onderwijs een artikel over grond en het belang van een goede bodemkwaliteit voor onze voedselvoorziening. Er zijn verschillende maatschappelijke organisaties ‘collectief actief’ om grond, wat een ‘common pool resource’ of commons is, weer onder maatschappelijk beheer te krijgen, zoals Herenboeren, Aardpeer en Land van Ons. Aardpeer bijvoorbeeld werft fondsen om grond aan te kopen die verpacht wordt aan boeren of coöperaties, zoals Herenboeren, die de grond op een agro-ecologische manier bewerken, met respect voor de grond en biodiversiteit.

In deze les onderzoeken leerlingen wat een ‘commons’ is, en maken ze kennis met drie verschillende allocatiesystemen: de markt, hiërarchische allocatie en collectieve actie.
De les is gebaseerd op het boek Governing the Commons van Elinor Ostrom.

Van deze les is naast het leerlingmateriaal ook een docentenhandleiding met antwoordmodel beschikbaar: