Het begrip waarde

In deze les staat het begrip waarde centraal. We stellen niet gewoon de vraag wat waarde is, maar we laten de leerling enkele concepten van waarde verkennen die verband houden met economische concepten die vaak bij Economie worden behandeld. 

De eerste concepten die we onderzoeken zijn de betalingsbereidheid en het consumentensurplus. Wanneer we het begrip waarde vanuit verschillende invalshoeken bekijken, hoe staat dit dan in contrast met het consumentensurplus als maatstaf voor de welvaart?

Het tweede concept dat we onderzoeken is arbeid als maatstaf voor waarde. We bekijken dit zowel vanuit het perspectief van een persoon die de intentie heeft iets te kopen, als van een persoon die er werk in steekt. Verandert de waardering van een product als de leerling de hoeveelheid tijd die ervoor gewerkt moet worden in beschouwing neemt? En hoe waardeer je de arbeid van een ander persoon, op een ander continent?

Van deze les is naast het leerlingmateriaal ook een docentenhandleiding met antwoordmodel beschikbaar: