Een les over brede welvaart

Download deze les in open document (odt) formaat.

De regering en de Tweede Kamer willen graag weten hoe het met Nederland gaat. Zij proberen dat op verschillende manier te meten en krijgen daar hulp bij van allerlei overheidsorganisaties. In deze les gaan we onderzoeken en nadenken over de vraag hoe we kunnen bepalen of het goed of slecht gaat in Nederland.

Lees de brief aan de Tweede Kamer

Plan van-aanpak CPB-PBL-SCP Verankering Brede Welvaarts-denken in begrotingssystematiek van Kabinet en Kamer

Vragen:

  1. Zoek de namen op van de overheidsorganisaties die in deze brief genoemd worden. Wat is de doelstelling van elk van deze organisaties? Je vindt deze informatie op hun websites. Wat is er speciaal aan de onafhankelijkheid van deze organisaties?
  2. De brief is gericht aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Omschrijf in eigen woorden op welke vraag deze brief een antwoord geeft.
  3. De Tweede Kamer kent twee belangrijke jaarlijkse data in de zogenaamde begrotingscyclus. Welke zijn dit? En wat gebeurt er dan precies? En wat is de relatie tussen beide?
  4. Wat is volgens de brief het verschil tussen de Monitor Brede Welvaart en het voorgestelde Dashboard Brede welvaart?
  5. De brief noemt per organisatie een aantal terreinen waarop indicatoren en analyses zullen worden ontwikkeld. Geven deze terreinen volgens jou samen een goed beeld van hoe goed het met Nederland gaat? Motiveer je antwoord.
  6. Bedenk per terrein een aantal indicatoren waarmee je jaarlijks een uitspraak kunt doen over hoe goed het gaat op dat terrein. Let daarbij op de uitgangspunten die in de brief worden genoemd.
  7. Geef een voorbeeld van twee indicatoren op verschillende domeinen die met elkaar samenhangen.
  8. Hieronder zie je een plaatje van het donut raamwerk. Plaats de genoemde terreinen, en jouw indicatoren op deze donut. Is het donut raamwerk een goede basis voor een dashboard brede welvaart volgens jou? Motiveer je antwoord.

Jacqueline@21steconomics.org

Image by Дмитрий Макаров from Pixabay