Nadenken over het geldstelsel

In september 2022 verscheen in het Tijdschrift voor Economie Onderwijs (TEO) een artikel over alternatieve geldsystemen. Hierin was speciaal aandacht voor de Social Trade Organisation STRO. STRO wil lokale economieën ‘boosten’ met behulp van lokale geldsystemen. In deze les worden leerlingen uitgedaagd na te denken over wat volgens hen de uitgangspunten moeten zijn van een geldstelsel. Centraal daarbij staat de vraag: Hoe zou jij het geldsysteem inrichten als je het zelf  mocht bedenken?

Van deze les is naast het leerlingmateriaal ook een docentenhandleiding met antwoordmodel en een powerpoint presentatie beschikbaar: