PO Ongelijkheid

Praktische opdracht economie 2020-2021

Je kunt deze les ook downloaden in Word-formaat.

Onderdeel Aantal behaalde punten (0 t/m 10)
Klas: Havo 5
Docent: VIS/BOS
Titel: PO Ongelijkheid
Soort opdracht: De ongelijkheid binnen een land in kaart brengen, analyseren en hierop reflecteren
Presentatievorm: Een visualisatie van gegevens, een analyse en een reflectie
Groepsgrootte: Twee of drie personen
Beoordeling: Zie blz. 4
Inleveren: Uiterlijk vrijdag 19 februari 2021 23.59 uur via ELO. Ook uiterlijk die dag op papier, 1x per team bij VIS of BOS. Je mag het werk natuurlijk ook eerder inleveren

Over de opdracht
Ongelijkheid is een thema waar economen zich de laatste jaren veel mee bezighouden. Is het bijvoorbeeld wenselijk dat de CEO’s (algemeen directeuren) van de 350 grootste Amerikaanse bedrijven gemiddeld 278 keer het jaarinkomen van een ‘gewone werknemer’ verdienen? Sommige economen vinden van niet, andere vinden dit geen probleem.

In deze praktische opdracht ga je de ongelijkheid binnen een land in kaart brengen. Vervolgens ga je deze ongelijkheid analyseren en hierop reflecteren. Om plagiaat te voorkomen, mag elk land in totaal (dus voor beide economieclusters samen) maar één keer gekozen worden. Meld dus je land z.s.m. aan je docent, zodat je weet of dit land nog beschikbaar is.

Hoe ga je te werk?
1. Vorm een twee- of drietal. Kies iemand waar je goed mee kunt samenwerken. Samenwerken met iemand uit het andere economiecluster is toegestaan.
2. Kies een land waarvan je de ongelijkheid gaat analyseren. Zorg ervoor dat je een land kiest waar voldoende informatie over te vinden is. Nederland mag niet gekozen worden.
3. Verzamel bronnen die je iets kunnen vertellen over de ongelijkheid in het door jullie gekozen land. Onderstaande websites zouden je daarbij kunnen helpen:

 • https://tradingeconomics.com/countries https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
 • https://data.worldbank.org/indicator
 • https://www.investopedia.com/terms/e/economics.asp
 • https://data.oecd.org
 • https://www.gapminder.org/dollar-street/

Uiteraard mag je ook andere bronnen gebruiken, mits deze betrouwbaar zijn.

 • 4. Breng de ongelijkheid van het door jullie gekozen land in kaart. Dat kan op twee manieren:
  – Je mag de ongelijkheid digitaal in kaart brengen. Je zou dus een Powerpoint-dia kunnen maken waarop je gegevens en grafieken plaatst.
  – Je mag de ongelijkheid ook d.m.v. een poster in kaart brengen. Dit betekent bijvoorbeeld dat je figuren print/kopieert en die op een groot vel plakt.

Waar je ook voor kiest: zorg dat je de ongelijkheid van je land op een overzichtelijke, duidelijke manier visualiseert. Zorg er ook voor dat je visualisatie in ieder geval iets laat zien over onderstaande zaken:

A. Algemene gegevens

Aantal inwoners
Aantal inwoners per km2
BBP
BBP per hoofd
Mate van laaggeletterdheid
Werkloosheidspercentage

B. Inkomensongelijkheid

Bijvoorbeeld via Lorenzcurve, Gini-coëfficiënt, Palma-ratio, Parade van Pen of Olifantcurve.

C. Vermogensongelijkheid

Bijvoorbeeld via Lorenzcurve, Gini-coëfficiënt of Parade van Pen.

5. Analyseer de ongelijkheid van het door jullie gekozen land. Doe dit aan de hand van de gegevens en figuren die je in stap 4 hebt gebruikt. Leg dus uit welke conclusies uit deze data getrokken kunnen worden. De analyse is maximaal 1 A4. Zorg dat je zaken goed uitlegt. Denk aan de formuleerregels die we bij economie gebruiken.
6. Reflecteer op het verschijnsel ongelijkheid. Beantwoord hierbij in ieder geval onderstaande vragen. De reflectie is ook maximaal 1 A4. Zorg dat je zaken goed uitlegt.

 • Is er in het door jullie gekozen land vergeleken met Nederland relatief veel of relatief weinig inkomensongelijkheid? Hoe weet je dat?
 • Is er in het door jullie gekozen land vergeleken met Nederland relatief veel of relatief weinig vermogensongelijkheid? Hoe weet je dat?
 • Leg uit dat een hoge mate van inkomensongelijkheid kan leiden tot een hoge mate van vermogensongelijkheid
 • Leg uit dat een hoge mate van vermogensongelijkheid kan leiden tot een hoge mate van inkomensongelijkheid
 • Vind je dat de overheid van jullie iets aan de ongelijkheid zou moeten doen? Zo ja, wat zou jij doen als je minister van Economische Zaken zou zijn? Leg dit duidelijk en volledig uit

7. Zorg voor een nette presentatie van de analyse en reflectie: voorblad, inleiding en bronvermelding.

Wat lever je in?
1. Een visualisatie van de ongelijkheid in het door jullie gekozen land. Deze visualisatie mag digitaal of op papier gemaakt zijn.
2. Een verslag met daarin:

Een analyse van maximaal 1 A4
Een reflectie van maximaal 1 A4
Voorblad, inleiding en bronvermelding.

Via Magister lever je per team één keer je verslag in en je eventuele digitale visualisatie. Op papier lever je per team één keer je verslag in en je eventuele papieren visualisatie.

Begin op tijd en stel vragen als je vastloopt!

Bepaling van het cijfer

Onderdeel Aantal behaalde punten (0 t/m 10) Weging
Duidelijkheid visualisatie 3
Volledigheid visualisatie 2
Lay-out visualisatie 2
Kwaliteit analyse 4
Kwaliteit reflectie 4

Cijferbepaling = (aantal punten : 15)

Veel plezier en succes met deze opdracht.

B. Visser & R. Boers
November 2020

Deze les is gepubliceerd onder een Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.