Start-up van een Herenboerderij

In november 2021 verscheen in het Tijdschrift voor Economische Onderwijs een artikel over grond en het belang van een goede bodemkwaliteit voor onze voedselvoorziening. Er zijn verschillende maatschappelijke organisaties ‘collectief actief’ om grond, dat een ‘common pool resource’ of commons is, weer onder maatschappelijk beheer te krijgen, zoals Herenboeren, Aardpeer en Land van Ons. Herenboerderijen zijn coöperaties van leden die samen investeren in voedsel dat is geproduceerd met respect voor de bodem en biodiversiteit.

In deze opdracht gaan de leerlingen in groepen van vier een bedrijfsplan schrijven voor de start up van een Herenboerderij.

Van deze les is naast het leerlingmateriaal ook een docentenhandleiding beschikbaar: