SWOT analyse

In maart 2023 verscheen in het Tijdschrift voor Economie Onderwijs (TEO) het artikel “Wat bezielt een organisatie?”.  Hierin gaan we in op de begrippen ‘regeneratief en distributief’ en hoe een bedrijf zijn processen hierop kan inrichten. Met deze les analyseren leerlingen bedrijven die regeneratief en/of distributief te werk gaan. Door zich in deze bedrijven te verdiepen krijgen leerlingen mogelijk inspiratie. Door er een SWOT analyse voor te maken leren zij tegelijk deze vaardigheid. De ontwerpvragen zijn algemeen en kunnen ook gebruikt worden voor het analyseren van bedrijven die niet regeneratief en distributief werken. Begrip van het diepe ontwerp van een organisatie helpt leerlingen bij het begrip hoe bedrijfsprocessen verlopen.

Van deze les is naast het leerlingmateriaal ook een docentenhandleiding met antwoordmodel beschikbaar.