Welvaart en economische groei

Centraal in deze lessenserie staat het doel van economische groei. Waarom streven we economische groei na? De leerlingen onderzoeken twee mogelijke redenen: een toename van de bevolkingsomvang of het streven naar een hogere welvaart. Maar zijn deze doelstellingen SMART?

Deze les is geschreven met het huidige economie-onderwijs in gedachten. Door twee mogelijke doelen van economische groei te onderzoeken willen we economische groei in perspectief plaatsen. Hierbij hebben we gekozen voor het gebruik van CBS-data om de groei van het BBP, afgezet tegen de ontwikkeling van de bevolkingsomvang te onderzoeken. 

Daarbij komen verschillende vaardigheden aan bod, zoals rekenen, statistische gegevens raadplegen, statistische tabellen bewerken, tabellen bewerken in een spreadsheet, grafieken maken met een spreadsheet, interpoleren, het onderscheid tussen mediaan en gemiddelde, prijsindexcijfers toepassen en exponentiële groei.

We verwachten dat leerlingen ongeveer vijf lessen bezig zijn met deze lessenserie. Als ze de aanwijzingen opvolgen, kunnen ze de lessen zelfstandig doorlopen, al zullen er leerlingen zijn die meer begeleiding nodig hebben bij het raadplegen van StatLine, het gebruik van een spreadsheet en enkele wiskundige bewerkingen. Daarom heeft het de voorkeur om deze lessenserie (deels) te begeleiden. Een tweetal vragen aan het eind van deze serie lenen zich voor een klassengesprek.

Van deze les is naast het leerlingmateriaal ook een docentenhandleiding met antwoordmodel beschikbaar: