Lokale economie

In september 2022 verscheen in het Tijdschrift voor Economie Onderwijs (TEO) een artikel over alternatieve geldsystemen. Hierin was speciaal aandacht voor de Social Trade Organisation STRO. STRO wil lokale economieën ‘boosten’ met behulp van lokale geldsystemen. Dit roept de vraag op wat een lokale economie is. Dat gaan leerlingen in deze les onderzoeken.
In deze les ligt de focus op het afbakenen van de lokale economie en het nadenken over het belang van een sterke lokale economie.

Lees meer

Energiekwaliteit

In maart 2022 verscheen in het Tijdschrift voor Economische Onderwijs een artikel over energiearmoede. Hierin ging speciale aandacht uit naar nationale programma’s gericht op het verbeteren van de positie van mensen die in energiearmoede leven. Energiearmoede heeft twee aspecten: de energiekwaliteit en energieprijzen. Deze les gaat over energiekwaliteit. Deze les laat leerlingen kennis maken met het begrip energiearmoede aan de hand van een door TNO in 2021 gepubliceerd onderzoek ernaar. In dit onderzoek verruimt TNO de indicatoren voor het meten van energiearmoede en betrekt hierin ook de energiekwaliteit van een huis. Immers, als een huis een lage energiekwaliteit heeft, oftewel…

Lees meer

Energieprijzen I – Energiebelasting

In januari 2022 verscheen in het Tijdschrift voor Economische Onderwijs een artikel over de eerlijke klimaatagenda. Hierin ging speciale aandacht uit naar energiearmoede en de energietransitie. De energiearmoede in Nederland nam in het laatste kwartaal van 2021 toe als gevolg van de gestegen gasprijzen. De verwachting is dat ook dit jaar, 2022, de gasprijzen hoog blijven. Deze les is bedoeld om leerlingen inzicht te geven in de factoren die de hoogte van de energierekening bepalen. In deze les staat de energiebelasting en de opslag duurzame energie centraal. Van deze les is naast het leerlingmateriaal ook een docentenhandleiding met antwoordmodel beschikbaar:  

Lees meer

Energieprijzen II – Gasprijzen

In januari 2022 verscheen in het Tijdschrift voor Economische Onderwijs een artikel over de eerlijke klimaatagenda. Hierin ging speciale aandacht uit naar energiearmoede en de energietransitie. De energiearmoede in Nederland nam in het laatste kwartaal van 2021 toe als gevolg van de gestegen gasprijzen. De verwachting is dat ook dit jaar, 2022, de gasprijzen hoog blijven. In deze les stellen we ons de vraag hoe de gasprijs tot stand komt. De focus ligt op de – kale – gasprijs, die op de termijnmarkt of de spotmarkt voor aardgas tot stand komt. Centraal in de les staan de vraag- en aanbodfactoren…

Lees meer

Product als een dienst

Het is in het belang van onze leerlingen dat ze financieel weerbaar zijn en dat ze bij een aanschaf niet alleen naar de aanschafprijs kijken, maar ook naar de jaarlijkse kosten, inclusief energieverbruik. Dat is het centrale thema van deze les. We gebruiken het product als een dienst voorbeeld uit het interview met Thomas Rau uit 2015 ter illustratie.

Lees meer