Product als een dienst

Het is in het belang van onze leerlingen dat ze financieel weerbaar zijn en dat ze bij een aanschaf niet alleen naar de aanschafprijs kijken, maar ook naar de jaarlijkse kosten, inclusief energieverbruik. Dat is het centrale thema van deze les. We gebruiken het product als een dienst voorbeeld uit het interview met Thomas Rau uit 2015 ter illustratie.

Lees meer

Repareren en werkgelegenheid

Deze zomer, toen ik net lessen aan het schrijven was in aansluiting op het artikel in het Tijdschrift voor Economisch Onderwijs dat deze maand verschijnt, verscheen er een artikel in The Guardian dat perfect aansloot bij het onderwerp. De titel luidde “Repairing and reusing household goods could create thousands of green jobs across the UK”.  Hier gaat deze lestip over.

Lees meer

Welvaart en economische groei

Centraal in deze lessenserie staat het doel van economische groei. Waarom streven we economische groei na? De leerlingen onderzoeken twee mogelijke redenen: een toename van de bevolkingsomvang of het streven naar een hogere welvaart. Maar zijn deze doelstellingen SMART?

Lees meer

Waterarmoede

In deze les staat waterarmoede centraal. We staan kort stil bij de waterarmoede in eigen land, om ons daarna te richten op waterarmoede in de wereld. 

Lees meer

Zoetwater – watergebruik

Leerlingen leerden in de les over de watervoorziening dat het gemiddelde waterverbruik in Nederland 120 liter per dag per persoon is (2020). Welke informatie hebben we nodig om dit getal naar waarde te schatten?  We benaderen deze vraag vanuit twee verschillende invalshoeken in deze les: De vergelijking van het eigen waterverbruik of het gemiddelde waterverbruik met dat van anderen. De vergelijking van het eigen of het gemiddelde waterverbruik met het beschikbare water. Hoe beoordeel je je eigen gebruik? Hierin betrekken we verschillende facetten, zoals het virtueel watergebruik dat gemeten kan worden met de watervoetafdruk calculator, maar ook de watercyclus en…

Lees meer