De milieu-Kuznetscurve

In deze les onderzoeken leerlingen de milieu-Kuznetscurve die begin jaren negentig van de vorige eeuw werd gebruikt om te voorspellen dat, als we een bepaald inkomen per capita hadden bereikt, ecologische druk niet meer toe zou nemen, maar juist af zou nemen. Er zou sprake zijn van absolute ontkoppeling tussen ecologische druk en inkomen per capita. 

Lees meer

Repareren

Deze les is een praktische opdracht waarin de leerlingen de repareerbaarheid van een elektrisch huishoudelijk apparaat onderzoeken. Deze opdracht is ingebed in een les waarin de leerlingen leren over de economische en technische levensduur van apparaten en over hun rechten als consument met betrekking tot garantie. 

Lees meer

Waterarmoede

In deze les staat waterarmoede centraal. We staan kort stil bij de waterarmoede in eigen land, om ons daarna te richten op waterarmoede in de wereld. 

Lees meer

Zoetwater – watergebruik

Leerlingen leerden in de les over de watervoorziening dat het gemiddelde waterverbruik in Nederland 120 liter per dag per persoon is (2020). Welke informatie hebben we nodig om dit getal naar waarde te schatten?  We benaderen deze vraag vanuit twee verschillende invalshoeken in deze les: De vergelijking van het eigen waterverbruik of het gemiddelde waterverbruik met dat van anderen. De vergelijking van het eigen of het gemiddelde waterverbruik met het beschikbare water. Hoe beoordeel je je eigen gebruik? Hierin betrekken we verschillende facetten, zoals het virtueel watergebruik dat gemeten kan worden met de watervoetafdruk calculator, maar ook de watercyclus en…

Lees meer