Energiekwaliteit

In maart 2022 verscheen in het Tijdschrift voor Economische Onderwijs een artikel over energiearmoede. Hierin ging speciale aandacht uit naar nationale programma’s gericht op het verbeteren van de positie van mensen die in energiearmoede leven. Energiearmoede heeft twee aspecten: de energiekwaliteit en energieprijzen. Deze les gaat over energiekwaliteit. Deze les laat leerlingen kennis maken met het begrip energiearmoede aan de hand van een door TNO in 2021 gepubliceerd onderzoek ernaar. In dit onderzoek verruimt TNO de indicatoren voor het meten van energiearmoede en betrekt hierin ook de energiekwaliteit van een huis. Immers, als een huis een lage energiekwaliteit heeft, oftewel…

Lees meer

Energieprijzen I – Energiebelasting

In januari 2022 verscheen in het Tijdschrift voor Economische Onderwijs een artikel over de eerlijke klimaatagenda. Hierin ging speciale aandacht uit naar energiearmoede en de energietransitie. De energiearmoede in Nederland nam in het laatste kwartaal van 2021 toe als gevolg van de gestegen gasprijzen. De verwachting is dat ook dit jaar, 2022, de gasprijzen hoog blijven. Deze les is bedoeld om leerlingen inzicht te geven in de factoren die de hoogte van de energierekening bepalen. In deze les staat de energiebelasting en de opslag duurzame energie centraal. Van deze les is naast het leerlingmateriaal ook een docentenhandleiding met antwoordmodel beschikbaar:  

Lees meer

Energieprijzen II – Gasprijzen

In januari 2022 verscheen in het Tijdschrift voor Economische Onderwijs een artikel over de eerlijke klimaatagenda. Hierin ging speciale aandacht uit naar energiearmoede en de energietransitie. De energiearmoede in Nederland nam in het laatste kwartaal van 2021 toe als gevolg van de gestegen gasprijzen. De verwachting is dat ook dit jaar, 2022, de gasprijzen hoog blijven. In deze les stellen we ons de vraag hoe de gasprijs tot stand komt. De focus ligt op de – kale – gasprijs, die op de termijnmarkt of de spotmarkt voor aardgas tot stand komt. Centraal in de les staan de vraag- en aanbodfactoren…

Lees meer

De milieu-Kuznetscurve

In deze les onderzoeken leerlingen de milieu-Kuznetscurve die begin jaren negentig van de vorige eeuw werd gebruikt om te voorspellen dat, als we een bepaald inkomen per capita hadden bereikt, ecologische druk niet meer toe zou nemen, maar juist af zou nemen. Er zou sprake zijn van absolute ontkoppeling tussen ecologische druk en inkomen per capita. 

Lees meer

Repareren

Deze les is een praktische opdracht waarin de leerlingen de repareerbaarheid van een elektrisch huishoudelijk apparaat onderzoeken. Deze opdracht is ingebed in een les waarin de leerlingen leren over de economische en technische levensduur van apparaten en over hun rechten als consument met betrekking tot garantie. 

Lees meer